Beseda a promítání ukázek z filmu

Smrt jako brána

11:00 - Neděle 23.4. - PTÝROV

Beseda na téma smrti s režisérem Viliamem Poltikovičem spolu s promítáním vybraných ukázek jeho filmu Smrt jako brána. Besedou nás provede Jaroslav Dušek.

O filmu

Celovečerní dokumentární film Smrt jako brána volně navazuje na seriál ČT Brána smrti prezentující zcela jiný pohled na konec života v lidském těle.

Místo strachu, úzkosti a depresí ze smrti ve filmu uvidíme, že staré a přírodní kultury smrt lidského těla vnímají jako přechod a transformaci do jiné sféry bytí. V souladu s tímto přístupem promluví významní světoví vědci, podpoří kontinuitu bytí po smrti a vysvětlí, že prvotní je vědomí, ne hmota.

Film nabízí inspiraci, jak přijmout smrt, jak se na ni připravit i jak se vyrovnat s odchodem blízkých. Filmem provází Jaroslav Dušek.

Komentované ukázky představí Stanislava Grofa a jeho pozoruhodnou zkušenost mimo tělo

Že někteří umírající již nechtějí být zachraňováni, vysvětlí záchranářka Dana Hlaváčková

Výpověď Miroslava Krejčíře vysvětlí, jak překvapivá zkušenost blízké smrti vedla k úplné ztrátě strachu ze smrti

O ztrátě dítěte promluví Jitka Ševčíková

Jedinečný fenomén sdílené smrti, který nejvíce nasvědčuje pokračování bytí v jiné sféře, představí Raymond Moody

Jak je to s přechodem do jiné sféry bytí povypráví umírající Julia