Naše vize

Současné paradigma (filozofický, vědecký a náboženský materialismus) nedokáže uspokojivě odpovědět na ty nejpalčivější otázky lidstva. 

Co je to vědomí? Je to sekundární produkt inertní hmoty jak tvrdí všeobecná víra? Nebo je to primární zdroj naší zkušenosti?

I přes vědeckotechnický pokrok se nám očividně nedaří vytvořit harmonickou, moudrou a po všech stránkách zdravou společnost. Ba právě naopak.

Místní i globální mainstream v čele s politickými lídry nabízí pouze nekompromisně polarizovanou verzi světa, kde víceméně převládá Orwellovská či Huxleyovská dystopie.

Zde přichází ke slovu festival s široce rozevřeným vějířem možných vizí, jež nejsou pouhou alternativou, ale vybízejí k opravdovému sjednocení. 

Buď Zdráv, název a zároveň pozdrav, slouží návštěvníkovi festivalu jako myšlenkový most k co možná nejhlubšímu pochopení pojmu “zdraví”.

Osvětluje především analogii mezi stavem ekosystémů planety a stavem naší lidské schránky a psýché, tedy že krása je v přírodě hlavním ukazatelem její kondice a tajemství trvalého štěstí neleží v předmětném světě. 

Festival vyniká nejen obsahovou komplexností a pestrostí, ale také tím, že klade důraz na bližší propojení s účinkujícími, mezi něž patří mnoho legendárních osobností z řad novodobého „undergroundu“